Skrzydla

Skrzydla – Pierwsze Pismo Zolnierzy Polskich Sil Pow.

Wings – Periodical of the Polish Air ForceĀ 

Wydawca: Wydzial Kulturalny Inspectoratu Polskich Sil Powietrznych

Redactor (Editor): Plodowski Andrzej